A jel

Az elmúlt esztendő nyárutótón Kulinyi István arra kért, hogy folyóirata számára elemezzem a békéscsabai grafikai biennálék múltját, sorozatának jellegét és változásait. A rövid határidő és szakmai feladataim terhelése mellett akkor képtelen voltam a kérésnek eleget tenni. Fékezően hatott rám az is, hogy fiatalon kialakult az a meggyőződésem, hogy a valóságot és a folyamatok hátterét szinte lehetetlen megragadni, mert szemléletünkben a realitás és a vélt, manipulált világkép állandó átfedésben vannak, a múltra vonatkozó ismereteink egészét és töredék fejezeteit eseményeit a részrehajlás, céltudatos befolyásolás, hamisítás, olykor uszítás torzítja, ami az értékelés lehetőségeit, tárgyilagos megítélését gyengíti vagy lehetetlenné teszi.

Elfoglaltságom és meggyőződésem voltaképp nem változott, de közben ráébredtem, hogy szemléletünkben nem annyira a részletek, mint az összefüggések lényegesek és hogy a grafikai biennálék arculatváltozásaiban általánosítható vonások és behatások az élet, a kultúra és a gazdaság egész területét behálózzák. Épp a biennálékkal szembesülve kezdett foglalkoztatni a kölcsönhatások gondolata és súlya, egyre mélyebben éreztem jelentőségét, az összefüggések szinte térbeli kézzelfogható voltát és kiterjedését. Azt hiszem, elfogadható az, hogy a folyamatok elemei egymásra épülnek, a tények és törekvések egymásra hatnak, egymást kiegészítik, erősítik vagy kioltják és hogy ezek egyéni sorsokat, viselkedésformákat, csoportalakzatokat, gazdasági folyamatokat és rendszereket befolyásolnak, magába foglalva az alkotói magatartást és áramlatokat, elméleti és gyakorlati igazságokat kifejezve. Az értékelés nehézsége egyrészt abban van, hogy minden igazság csak bizonyos igazság és elmélet egyensúlyát billenti fel aszerint, hogy egyfajta mérce alapján mérünk vagy a konfliktusokat csakugyan ütköztetjük.

Schmal Károly plakátterve

Országos Tervező Grafikai Biennále 1994-1995