1982. augusztus - október 31.
Munkácsy Mihály Múzeum - Békéscsaba

A kiállítás rendező szervei
Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja,
Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének
Alkalmazott Grafikai Szakosztálya,
Magyar Reklámszövetség,
Magyar Hirdető,
Magyar Papíripari Vállalat Anyagmozgatási és Csomagolási Intézete,
Műcsarnok,
Kner Nyomda,
Munkácsy Mihály Múzeum - Békéscsaba

A kiállítást rendezte
Kulinyi lstván
grafikusművész

A kiállítás válogatott anyagából katalógus jelent meg 1982-ben.
Szerkesztette: Born Miklósné művészettörténész
Tervezte: Papp Gábor grafikusművész
Plakát- és katalóguscímlap-terv: Schmal Károly grafikusművész

Schmal Károly plakátterve

Békéscsabai Alkalmazott Grafikai Biennále 1982