2003. szeptember 15 - október 11.
Iparművészeti Múzeum - Budapest

2002. június 8 - július 28.
Munkácsy Mihály Múzeum - Békéscsaba

A kiállítás rendező szervei
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége
Tervező Grafikai Szakosztálya,
Munkácsy Mihály Múzeum - Békéscsaba

A kiállítást rendezte
Szepes Hédi
művészettörténész

A kiállítás válogatott anyagából katalógus jelent meg 2002-ben.
Szerkesztette: Gyarmati Gabriella művészettörténész,
Molnár Kálmán
és Rozmann Ágnes grafikusművészek
Tervezte: Rozmann Ágnes grafikusművész
Plakát- és katalóguscímlap-terv: Balás Benedek grafikusművész
ISBN 963 7219 44 7

Balás Benedek plakátterve

Országos Tervező Grafikai Biennále 2002-2003