1980. március 29 - április 27.
Munkácsy Mihály Múzeum - Békéscsaba

A kiállítás rendező szervei
Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének
Grafikai Szakosztálya,
Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése,
Magyar Reklámszövetség,
Kner Nyomda,
Magyar Hirdető,
Műcsarnok,
Munkácsy Mihály Múzeum - Békéscsaba

A kiállítást rendezte
Papp Gábor grafikusművész

A kiállítás válogatott anyagából katalógus jelent meg 1980-ban.
Szerkesztette: V. Kiss Margit művészettörténész
Tervezte: Papp Gábor grafikusművész
Plakát- és katalóguscímlap-terv: Schmal Károly grafikusművész

Schmal Károly plakátterve

Békéscsabai Alkalmazott Grafikai Biennále 1980