1978. április 2 - május 28.
Munkácsy Mihály Múzeum - Békéscsaba

A kiállítás rendező szervei
Békés Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztálya,
Békéscsaba Város Tanácsának Végrehajtó Bizottsága,
Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége
Alkalmazott Grafikai Szakosztálya,
Műcsarnok,
Kner Nyomda,
Munkácsy Mihály Múzeum - Békéscsaba

A kiállítást rendezte
V. Kiss Margit
művészettörténész
Papp Gábor és Piros Tibor grafikusművészek

A kiállítás válogatott anyagából katalógus jelent meg 1978-ban.
Szerkesztette és tervezte: Papp Gábor grafikusművész
Plakát- és katalóguscímlap-terv: Schmal Károly grafikusművész
ISBN 78442

Schmal Károly plakátterve

Békéscsabai Alkalmazott Grafikai Biennále 1978