1986. május 1 - június 22.
Munkácsy Mihály Múzeum - Békéscsaba

A kiállítás rendező szervei
Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének
Alkalmazott Grafikai Szakosztálya,
Magyar Kereskedelmi Kamara
Ipari Formatervezési Tájékoztató Központja,
Magyar Hirdető,
Magyar Reklámszövetség,
Magyar Papíripari Vállalat,
Kner Nyomda,
Munkácsy Mihály Múzeum - Békéscsaba

A kiállítást tervezte Simon Judit belsőépítész,
rendezte Rideg Gábor művészettörténész

A kiállítás válogatott anyagából katalógus jelent meg 1986-ban.
Szerkesztette: Rideg Gábor művészettörténész
Plakát- és katalógusterv: Schmal Károly művészettörténész
ISSN 0230 9874

Schmal Károly plakátterve

Országos Alkalmazott Grafikai Biennále 1986