1988. május 1 - június 30.
Munkácsy Mihály Múzeum - Békéscsaba

A kiállítás rendező szervei
Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja,
Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének
Alkalmazott Grafikai Szakosztálya,
Magyar Gazdasági Kamara - Papír- és Nyomdaipari Tagozat,
Magyar Reklámszövetség,
Magyar Hirdető,
Munkácsy Mihály Múzeum - Békéscsaba

A kiállítást rendezte
Ernyei Sándor
grafikusművész

A kiállítás válogatott anyagából katalógus jelent meg 1988-ban.
Szerkesztette: Born Miklósné művészettörténész
Plakát- és katalógusterv: Schmal Károly grafikusművész
ISSN 0230 9874

Schmal Károly plakátterve

Országos Alkalmazott Grafikai Biennále 1988