1984. április 4 - június 20.
Munkácsy Mihály Múzeum - Békéscsaba

A kiállítás rendező szervei
Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja,
Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének
Alkalmazott Grafikai Szakosztálya,
Magyar Reklámszövetség,
Magyar Hirdető,
Magyar Papíripari Vállalat,
Kner Nyomda,
Munkácsy Mihály Múzeum - Békéscsaba

A kiállítást rendezte
Kulinyi István grafikusművész és
Born Miklósné művészettörténész

A kiállítás válogatott anyagából katalógus jelent meg 1984-ben.
Szerkesztette: Born Miklósné művészettörténész
Plakát- és katalógusterv: Schmal Károly grafikusművész
ISSN 0230 9874

Schmal Károly plakátterve

Országos Alkalmazott Grafikai Biennále 1984