Embléma és csomagolás

A hetvenes évek utolsó harmadában szembeötlő gyakorisággal kerültek felszínre a magyar termékek világpiaci helyzetével foglalkozó bírálatok. A kritika összegezéseként egy miniszterelnök-helyettesi nyilatkozat, majd a kormányprogram körvonalazta, meghatározta a teendőket, és ezzel úgy látszott, tudni fogjuk, mi a tennivaló. Meg kell említeni - a történtekkel párhuzamosan jelentős beruházások valósultak meg számos területen - ebben a vonatkozásban egyetlen jelentős terület sem hivatkozhatott a technikai feltételek avultságára vagy (az anyagellátás szakaszosságán kívül) válságot okozó objektív tényezőkre. 1981 tavaszán újabb kínos bírálatra került sor a konvertibilis piac képviselői részéről; kifejtették: a magyar áruk zömét annak tálalása, jórészt grafikai megjelenítése, csomagolása miatt nehézkes elhelyezni - a piac, fogyasztóik erre igen érzékenyek.

Ami történt, arra emlékeztet, amikor az elfoglalt ember megmossa elhanyagolt gyermeke fejét és megnyitja pénztárcáját - a dilemma tovább tart; a gyermek képtelen a fejmosást és a pénzt hasznosítani. Elképzelhető, hogy a jelenség abból adódott, hogy sokan vagy nem tudjuk kihez forduljunk, ha tanácstalanok vagyunk, vagy félünk tanácsot kérni. Tetézte ezt a tévelygő állapotot és a helyzet bonyolultságát az, hogy bármilyen program, rendelkezés, cselekvési irányelv, mely a gyakorlatba átültethető, több felügyeleti hatósághoz vagy minisztériumhoz tartozik. A gyermek, amelyről beszélünk, olyan gondozott, kit többen váltakozva istápolnak, de senki sem érzi sajátjának. A pillanatnyi helyzetre az jellemző, hogy a megbízók ugyanolyan szabályozatlan, esetleges, zűrzavaros közegben mozognak, mint a szervezővállalatok, a nyomda- és papíripar, valamint a rokonterületek képviselői. Különös, hogy ebben a tétova tapogatózásban nem került sor a tervezők megkeresésére - egyénileg vagy a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségén belül.

Schmal Károly plakátterve

Békéscsabai Alkalmazott Grafikai Biennále 1982