A tér

Emberi, személyes voltomban és szakmai gyakorlatomban a tér az a közeg, melyből üzenetek érkeznek és üzenet küldhető, ami megfelel az élet kísérlet jellegének, annak, hogy a sors kérdésfeltevéseire választ keressünk és találjunk.

Maga az "üzenet" olyan kifejezés, mely a korábbi szóhasználathoz viszonyítva feltűnően sokoldalú jelentéstartalommal fonódott össze. A kifejezés megfogott, mert az üzenetek megfejtése gyakran személyesen érintett. Az abban rejlő kockázat bensőmig hatolt, mikor többnyire titok lappangott amögött, hogy amivel szembesülök az átmeneti jelenség, dráma, felületi elváltozás vagy földrengés. Úgy éreztem a válaszadás egy lényegbevágó rejtvény megoldásának kulcsa, akár a busmanok szokásai, akár gyermekeink viselkedése, akár a bolygóközi hatások kerültek előtérbe. Kitűnt, hogy ez a fogalom behálózza a mindenséget, valamennyi jelenségben lüktet, a csillagvilágban, szenvedélyeinkben, jókedvben és szenvedésben, az árakban és szavazatokban, a beszédben és muzsikában, ecsetvonásban és megmunkált felületekben, nappalban és éjszakában, mellyel szemben csődöt mondott a köznapi logika, mert a jobbról figyelő ember logikája eltérő a balról nézőhöz képest, az ablakon befele pillantónak más a következtetése a kifele tekintőhöz viszonyítva - és mindkettőjüket elvakíthatja a fény vagy a sötétség.

Nehéz arra válaszolni, vajon helyes volt a "tér" kérdését a biennále tárgyává tenni. A tér egyfajta kiterjedést igényel, - ma a beszűkülés idejét éljük - ez a beállítódás konvencionális. Ha az alkotás területén valamihez a konvenciók felől közeledünk, ez annyit tesz, hogy egyfajta parancsnak engedelmeskedünk, ami fából vaskarika, - a parancs teljesítése rendszerint oda vezet, hogy az illető feladja magát. Minden biennálénak volt üzenete - mit üzen a jelenlegi?

Schmal Károly plakátterve

Országos Tervező Grafikai Biennále 1992-1993