Könyvművészet, illusztráció és nyomtatvány
A II. Békéscsabai Alkalmazott Grafikai Biennále programjában örömmel köszöntöm a könyvtervezés és az illusztráció bemutatkozását. Teszem ezt elsősorban - megbízatás nélkül, de bizonyára joggal - a könyv tervezésén, a könyv közlési feladatainak formába öntésén tevékenykedő művészi és technikai dolgozók, tervezők, illusztrátorok és munkájukat nemcsak ellátó, de azt szeretettel és hozzáértéssel végző nyomdai munkások, nyomdai és kiadói dolgozók nevében. És minden bizonnyal élvezem nem utolsósorban az olvasóközönség táborának, ma már ezrekre (lehet, hogy többre) tehető részének felhatalmazását, amely igényesen vásárol vagy olvas könyvet, igénnyel nemcsak a tartalom, de a forma iránt is. A könyv békéscsabai seregszemléje - mint minden bemutató - mértékéül szolgál annak, amit elértünk és példájául annak, amire ráébreszt, amit hiányként jelez, amit el kell érnünk. Hiányt pótol e funkciójával, mert általában tematikus könyvkiállításokat, alkalomhoz fűződő bemutatókat látunk. Itt a valóságot hívebben tükröző keresztmetszetet: kik és mit tartottak munkájukból megmutatásra érdemesnek, hogyan válogattak a bírálók s hogy a kiadók több éves versenyeredményeiből készült összeállítás milyen következtetésekre ösztönzi a nézőt?
A könyvnek, mint a befogadó számára leginkább hozzáférhető, könnyen megszerezhető, kézbe vehető, otthonában őrizhető környezeti tárgynak mint művészeti alkotásnak hazánkban eleddig nincs saját sajtója, alig van sajtónyilvánossága és szinte egyáltalán nincsen kritikai fóruma. A biennálénak talán legfontosabb szolgálata, hogy a kritikai nyilvánosságnak ad alkalmas színhelyet. Legyen a békéscsabai biennále az eredmények felett való öröm megszerzésének, de egyben könyvművészetünk kritikájának helye és eszköze, s ezzel nélkülözhetetlen élesztője.

Haiman György
tipográfus, könyvművész
a Magyar Iparművészeti Főiskola Typo-grafikai Tanszékének vezetője

Schmal Károly plakátterve

Békéscsabai Alkalmazott Grafikai Biennále 1980